Jak dodać nową osobę do konta reklamowego na Facebooku?

Agata Sowińska 11 sie 2020

Jedno z najczęstszych pytań, jakie otrzymujemy na początku współpracy z klientami dotyczy dodawania nowych osób do konta reklamowego na Facebooku. Jeśli zastanawiasz się jak to zrobić i czym różnią się poszczególne rodzaje uprawnień, odpowiedź znajdziesz w tym tekście!

Rodzaje uprawień na Koncie Reklamowym

Aby inne osoby mogły tworzyć reklamy i zarządzać nimi na Twoim koncie reklamowym, należy nadać im odpowiednie uprawnienia. Facebook daje możliwość wyboru trzech rodzajów uprawień, w zależności od tego jakie kompetencje na koncie ma mieć dana osoba. Warto zapoznać się dokładnie z opisem uprawień – od przypisania właściwej roli na koncie może zależeć bezpieczeństwo Twojej firmy.

Administrator konta reklamowego

Administrator może tworzyć, edytować i wyświetlać reklamy, edytować metody płatności oraz zarządzać uprawnieniami administratorów. To najwyższy poziom uprawień – z poziomu administratora można również usunąć konto reklamowe lub pozostałych administratorów konta.

Reklamodawca konta reklamowego

Reklamodawca może przeglądać i edytować reklamy, a także konfigurować je, używając metody płatności przypisanej do danego konta reklamowego. Może też wyświetlać metodę płatności. Ten poziom uprawień na ogół w zupełności wystarcza osobom, które mają współtworzyć reklamy na Twoim koncie.

Analityk konta reklamowego

Analityk może wyświetlać reklamy i raporty. To najniższy poziom uprawnień – analityk nie może edytować/usuwać czy tworzyć reklam.

Krótkie podsumowanie w formie tabeli:

dodawanie do konta reklamowego na Facebooku: poziomy uprawnień na koncie reklamowym
Poziomy uprawień na koncie reklamowym na Facebooku

WAŻNE: Dodanie nowych osób do Twojego konta reklamowego nie daje im możliwości logowania się na Facebooka w Twoim imieniu ani do oglądania różnych rzeczy w Aktualnościach, które nie zostaną im udostępnione.

Dodawanie do konta reklamowego na Facebooku

A teraz do rzeczy! Jak dodać nową osobę do konta reklamowego krok po kroku:

Przejdź do Ustawień konta reklamowego w Menedżerze Reklam.

dodawanie do konta reklamowego na Facebooku: ustawienia konta reklamowego na Facebooku

W obszarze Role na kontach reklamowych wybierz pozycję Dodaj osoby.

dodawanie do konta reklamowego na Facebooku: dodawanie nowej osoby

Wpisz imię i nazwisko oraz adres e-mail (ten, które używa logując się na Facebooku) osoby, której chcesz przyznać dostęp.

PRO TIP: Zdecydowanie łatwiej nadać uprawnienia, jeśli wcześniej dodasz tę osobę do znajomych na Facebooku, wtedy wyświetli się automatycznie na liście wyboru.

dodawanie do konta reklamowego na Facebooku: wybieranie osoby

Kliknij w menu rozwijane i wybierz odpowiednią rolę, a następnie kliknij przycisk Potwierdź.

Dodana osoba od razu uzyska dostęp do Twojego konta reklamowego w określonej przez Ciebie roli. Aby usunąć osobę z konta reklamowego wystarczy kliknąć przycisk Usuń użytkownika obok jej imienia i nazwiska. Aby zmienić poziom uprawień danej osoby musisz ją usunąć i dodać raz jeszcze z nowym poziomem uprawnień.

WAŻNE: Nie musisz być administratorem, aby usunąć siebie z konta reklamowego.
WAŻNE: Pamiętaj, że dostęp do konta reklamowego można przyznać tylko użytkownikom Facebooka. 

Dodawanie osób w Menedżerze firmy na Facebooku

Jeśli Twoje konto reklamowe lub strona, którą zarządzasz są dodane do Menedżera firmy również możesz nadać do nich dostępy nowym osobom i określić ich zakres uprawnień. Jeśli w Menedżerze firmy masz kilka kont reklamowych i/lub fanpage’y możesz łatwo nadać i kontrolować dostępy nowych osób do różnych zasobów.

WAŻNE: Tylko administratorzy mogą dodawać osoby do Menedżera firmy.

Zakresy uprawnień w Menadżerze firmy

Menedżer firmy używa dwupoziomowego systemu uprawnień, który zapewnia każdemu użytkownikowi potrzebny dostęp. Pierwszy poziom wybierasz, kiedy dodajesz osoby do Menedżera firmy. Możesz przyznać im dostęp administratora, pracownika, analityka finansowego lub redaktora finansowego. 

PRACOWNIK: Facebook zaleca dodawanie nowych osób jako pracowników. Pracownik może pracować tylko na przypisanych mu kontach i w wybranych narzędziach.

ADMINISTRATOR: Ma pełną kontrolę nad firmą. Może edytować ustawienia, osoby, konta i narzędzia.

ANALITYK FINANSOWY: Wyświetla informacje finansowe firmy, takie jak transakcje, faktury, wydatki na koncie i metody płatności.

REDAKTOR FINANSOWY: Edytuje dane karty kredytowej i informacje finansowe firmy, takie jak transakcje, faktury, wydatki na koncie i metody płatności.

Dodawanie nowych osób w Menedżerze firmy (pierwszy poziom uprawnień)

Wejdź do Menedżera firmy i wybierz „Ustawienia firmowe”:

Po lewej stronie, w panelu „Użytkownicy”, wybierz „Osoby” a potem przycisk „Dodaj”. Wybierz poziom uprawnień (role analityka i redaktora finansowego pojawią się po rozwinięciu „Ustawień zaawansowanych”).

Wpisz adres mailowy osoby, którą chcesz dodać. 

WAŻNE: To nie musi być adres mailowy, którym nowa osoba loguje się na Facebooka. Może to być np. jej mail firmowy. Na ten adres mailowy zostanie wysłane zaproszenie do dołączenia do Menadżera firmy w wybranej roli.

Obraz zawierający zrzut ekranu

Opis wygenerowany automatycznie

Przyznawanie dostępu do zasobów

Po dodaniu nowej osoby do Menedżera firmy możesz przyznać jej dostęp do konkretnych zasobów w tym narzędziu, np. kont reklamowych, stron, aplikacji lub katalogów produktów.

W tym celu:

Wybierz osobę, której chcesz nadać dostęp do zasobów i kliknij przycisk „Dodaj zasoby”.

Obraz zawierający zrzut ekranu

Opis wygenerowany automatycznie

Wybierz zasób, do którego chcesz nadać uprawnienia, a potem poziom uprawnień. Możesz jednocześnie nadać uprawnienia do strony, konta reklamowego, aplikacji czy katalogu.

Możesz wybrać dostęp standardowy (użyj przełącznika, aby wskazać zadania, które dana osoba ma wykonywać):

Obraz zawierający zrzut ekranu

Opis wygenerowany automatycznie

Lub dostęp administratora (trzeba przewinąć niżej):

Obraz zawierający zrzut ekranu

Opis wygenerowany automatycznie

Gotowe! 

To już wszystko w temacie dodawania do konta reklamowego na Facebooku. Pamiętaj, że aby dana osoba mogła tworzyć reklamy na Twoim koncie reklamowym musi mieć również uprawnienia do strony Twojej firmy na Facebooku. O poziomach uprawień na firmowym fanpage’u oraz o tym, jak je nadać piszemy w kolejnym artykule.

Udostępnij