Nasza agencja odpowiada za całość komunikacji marki na Facebooku i Instagramie. Kompleksowo obsługujemy także liczne akcje marketingowe i konkursy. Odpowiadamy również za bezpośrednie tworzenie contentu na Instagram (sesje zdjęciowe robione we własnym zakresie). Pomagamy też przy wdrożeniach nowych produktów zwiększając ich świadomość w grupie docelowej.

Co udało się osiągnąć:

  • Zbudowaliśmy zaangażowaną społeczność w mediach społecznościowych
  • Wykreowaliśmy postać Jana Niezbędnego – jako eksperta od czystości w domu
  • Stworzyliśmy sprawny kanał komunikacji pomiędzy marką a jej odbiorcami
  • Ożywiliśmy wizerunek brand hero marki